Splošni pogoji najema apartmaja Holin

1. UVOD

Holin d.o.o. oddaja v najem apartma (z dvema spalnicama), dnevno sobo in kopalnico kapacitete do 6 oseb. Apartma se nahaja na naslovu Ribčev Laz 37, Bohinjsko jezero.

Čas koriščenja je možen vso leto. Termin letovanja v apartmajih praviloma traja najmanj 3 noči (od 14.00 ure prihoda do 10.00 ure odhoda).

V primeru nezasedenosti kapacitet je po predhodnem dogovoru mogoče najeti tudi posamezne dneve po veljavnem ceniku.

2. PREDMET NAJEMA

DUPLEX APARTMA, ki obsega:

 • kuhinjo z vso opremo,
 • 2 spalnici s posteljama, garderobno omaro, posteljnino,
 • kopalnico s tuš kabino, WC-jem in brisačami,
 • dnevno sobo z raztegljivim kavčem,
 • shrambo za kolesa ali smuči.

3. SPLOŠNA DOLOČILA

Najemnik s podpisom Pogodbe o najemu počitniških kapacitet in s plačilom 30% cene najema potrdi rezervacijo prijavljenega termina. S podpisom potrjuje, da je seznanjen in se strinja s splošnimi pogoji najema, ki so objavljeni na spletnih straneh podjetja HOLIN d.o.o. (www.holin.si) in na sedežu najemodajalca.

Najemodajalec si pridržuje pravico do spremembe splošnih pogojev najema brez predhodnega obvestila. Nove pogoje bo javno objavil na svoji spletni strani in na sedežu podjetja.

Najemodajalec ne odgovarja za najemojemalčeve predmete in denar, ki se nahajajo v počitniških kapacitetah oziroma za vozila parkirana na lokaciji počitniških kapacitet.

Najemojemalec se zavezuje, da bo prijavil in poravnal vso škodo, ki jo bo povzročil najemojemalcu.

4. PRIJAVA IN REZERVACIJA TERMINA

Najemojemalec lahko rezervira termin najema pismeno preko elektronske ali navadne pošte ali preko telefona. Lahko tudi preko drugih oglaševalcev (Booking.com, AirBNB, Turistično društvo Bohinj). Po rezervaciji najemodajalec pripravi predračun ali račun in ga posreduje najemojemalcu. Rezervacijo oziroma najem najemojemalec potrdi s plačilom predračuna ali računa.

Najemojemalec s plačilom jamči, da je najemodajalcu posredoval točne in resnične podatke.

5. PLAČILO IN PLAČILNI POGOJI

Ob potrditvi rezervacije termina je potrebno poravnati 30% cene najema.

Preostalih 70% cene najema je potrebno poravnati najkasneje 15 dni pred pričetkom najema, v enkratnem znesku.

Za dan plačila se šteje dan, ko je najemojemalec v celoti poravnal najemnino na transakcijski račun najemodajalca HOLIN d.o.o., Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana, pri Abanki d.d., številka SI56 0510 0800 0037 919.

V primeru, da najemojemalec ne poravna preostalih 70% cene najema, veljajo določila navedena v poglavju o odpovedi rezervacije.

Stranka je dolžna plačati tudi turistično takso, ki znaša za odrasle 1,27 EUR/dan in za otroke od 7. do 18. leta 0,64 EUR/dan.

6. CENE

Holin d.o.o. objavi cenik najema na svojih spletnih straneh in v apartmaju.

Cene najema so objavljene v EUR in vsebujejo davek na dodano vrednost. Veljavni cenik je priloga splošnih pogojev najema.

Najemodajalec si pridržuje pravico do spremembe cen.

7. ODPOVED REZERVACIJE

Najemnik ima pravico do pisne odpovedi rezervacije najetih kapacitet, ne glede na razlog odpovedi. V tem primeru ima najemodajalec pravico do povračila stroškov.

Višina stroškov je odvisna od časa, v katerem je najemojemalec podal odpoved:

 • 30 dni pred pričetkom najema: 50% cene najema,
 • 29 – 7 dni pred pričetkom najema: 80% cene najema,
 • 7 dni ali manj pred pričetkom najema: 100% cene najema.

8. PREVZEM IN PREDAJA

Najemojemalca se pričaka na lokaciji apartmaja po predhodnem dogovoru in se mu preda ključe in pojasni osnovne zadeve glede bivanja. Prihod je možen po 14.00 uri. Odhod iz apartmaja mora biti najkasneje do 10.00 ure.

9. OSTALA DOLOČILA

V prostore apartmajev ni dovoljeno voditi domačih živali, razen ob predhodnem soglasju najemodajalca.

V zaprtih prostorih počitniških kapacitet je prepovedano kajenje.

Najemojemalec uporablja vse naprave v počitniških kapacitetah v skladu z navodili za varno uporabo in skrbi za opremo kot dober gospodar.

V kolikor namerno ali iz malomarnosti povzroči škodo, je o tem dolžan obvestiti najemodajalca in povzročeno škodo tudi poravnati.

Če pride do kakršnekoli okvare, je najemojemalec o tem dolžan obvestiti najemodajalca (gsm: 041/676 988, info@holin.si).

Najemojemalci apartmaja, so ob odhodu dolžni pomiti posodo, odstraniti odpadke ter izklopiti in izprazniti hladilnik. Za čiščenje apartmajev poskrbi najemodajalec. Najemojemalec se zavezuje, da bo poravnal stroške čiščenja apartmaja, ki znašajo 25,00 EUR.

Cena najema apartmaja vključuje:

 • bivanje v apartmaju z vso opremo,
 • porabljeno električno energijo in vodo,
 • uporabo strojev in drobnega inventarja,
 • posteljnino in brisače,
 • uporabo shrambe,
 • uporabo enega parkirišča.

Cena najema ne vključuje:

 • turistično takso (odrasli 1,27 EUR/dan, otroci od 7. do 18. leta 0,64 EUR/dan),
 • stroške čiščenja apartmaja (25,00 EUR).

10. UPORABA PODATKOV

HOLIN d.o.o. se zavezuje vse pridobljene podatke varovati v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov.

Najemojemalec pristaja na uporabo teh za nadaljnje obveščanje.

11. REŠEVANJE SPOROV

V primeru spora, ki ga pogodbeni stranki ne moreta rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.